Navigation


ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ถ้าสงสัยว่าตนเองมีโรค ที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ขอให้ไปตรวจโรค ได้ที่โรงพยาบาล สังกัด กองทัพบก ทั้ง ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ ก.พ. ๕๘ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสัสดีทุกแห่ง หรือ โทร.๐-๒๒๒๓-๓๒๕๙
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการติดต่อราชการสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 58
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศรายชื่อสอบซ่อมภาคทฤษฎี (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 58
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58
ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน
ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56
คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน
กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.ร่วมพิธี
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 และร่วม
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธาน
ณ บก.ทบ. และ ร.11 รอ.
วันที่ 18 มกราคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ
ผบ.มทบ.42 มอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ
เติมความสุขใหคนไทยจากใจของทหาร
ณ อ.เพ็ญ และอ.พิบูรณ์รัตน์ จว.อุดรธานี
วันที่ 9 มกราคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเปิดกองอำนวยการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 58
ณ ค่ายฝึก เขาชนไก่
วันที่ 6 มกราคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
มอบของขวัญปีใหม่และให้โอวาท
แก่กำลังพล นรด.ในวาระขึ้นปีใหม่
โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล
เข้าร่วมพิธีและรับมอบของวัญ
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ในวาระขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา
และภริยา พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วม
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557


พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและ
สวนสนามของ นศท. ประจำปี 2557
โดยมี พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ
ณ ลานเอนกประสงค์ กรม ร.11 รอ.
วันที่ 11 ธันวาคม 2557

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ทลวงรณ วรชาติ

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน