Navigation


ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง ขอระงับการชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท. ผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ส่วนกลาง) ชั่วคราว เนื่องจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำลังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท. ผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ส่วนกลาง) จึงขอให้ นศท. ที่มีความประสงค์จะชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางของธนาคารดังกล่าว ให้ชำระเป็นเงินสดในระหว่างการรายงานตัว นศท. ตามเดิม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1
ส่วนกลาง ห้วงที่ 2 (สำรอง) (ชาย/หญิง) ปีการศึกษา 2558
             - รับใบรายงานตัว ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
             - รายงานตัวในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์การกำลังสำรอง

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ ทบ. ปี 2555-2559

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2558

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (อย่างเป็นทางการ) ในการสอบคัดเลือกจ่าสิบเอกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปี 2558

ขอระงับการชำระเงินบำรุงการศึกษาของ นศท. ผ่านช่องทางของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ส่วนกลาง) ชั่วคราว

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่งการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปี 58

ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 90 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58

ประกาศรายชื่อข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 99 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกประจำปี 58

ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการติดต่อราชการสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 58

คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร

ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 58

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ประจำปี 58

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก่อนการตรวจเลือกฯ ปี 58

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน

ประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/56

คำสั่งเลื่อนยศ-ฐานะ นายทหารกองหนุน

กำหนดการปฏิบัติในพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในการตรวจเยี่ยมหน่วย

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก และกองทัพเรือ ประจำปี 2557


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระพรและลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันที่ 3 กรกฏาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานพิธีขอขมาลาอุปสมบท
ของข้าราชการ นรด. ประจำปี 2558
ณ ห้องสาวิตรี อาคารสวนเจ้าเชตุ
วันที่ 2 กรกฏาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
โดยนำกำลังพลไหว้พระ สวดมนต์
ฟังบรรยายธรรมและร่วมเวียนเทียน
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558


พล.ต.วีรชัย อินทุโศภน รอง ผบ.นรด.
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรายงานตัวของ
นักศึกษาวิชาทหารส่วนกลางประจำปี 58
ณ กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
ร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกพระที่ระลึก
ของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธี
ณ มณฑลพิธีวัดภาวนาภิรตาราม กทม.
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด. และคณะ
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรายงานตัว
นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558
ณ ค่ายทองฑีฆายุ กส.ทบ. จว.นครปฐม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558


พล.ต.วีรชัย อินทุโศภน รอง ผบ.นรด.
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
รุ่นที่ 99 และต่ำกว่าสัญญาบัตร รุ่นที่ 90
ประจำปี 2558
ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร
ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ประจำปี 2558
ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทำพิธี
เนื่องในวันกำลังสำรองโดยมีพิธีวางพานพุ่ม
พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 และพิธีสงฆ์
โดยมี พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
เป็นประธานในพิธี
ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558


พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ ผบ.นรด.
นำคณะ ผบช.นรด.ให้การต้อนรับ
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผช.ผบ.ทบ.
ในการตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารฯ
ประจำปี 58
ณ สถานที่ตรวจเลือกทหารฯ เขตบางซื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2558

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ทลวงรณ วรชาติ

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์


วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์


ระเบียบ / คำสั่ง